Taşınmaz Satın Alıyorum - Bireysel İşlemler -

27.03.2014
BİREYSEL İŞLEMLER İÇİN TAŞINMAZ SATIN ALIYORUM SAYFASINI SEÇTİNİZ.
 

TAPU İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

  • Taşınmaz SATIN ALAN kişinin;
* Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,
* Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet renkli vesikalık fotoğraf
* Vekaletname kullanılıyor ise; düzenleme şeklindeki vekaletnamenin aslı, vekilin Nüfus Cüzdanın aslı, vekilin son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet renkli vesikalık fotoğrafı
  •  Taşınmazı SATAN kişinin;
* Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
* Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet renkli vesikalık fotoğraf
* Vekaletname kullanılıyor ise; düzenleme şeklindeki vekaletnamesi aslı, vekilin nüfus cüzdanının aslı, vekilin son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet renkli vesikalık fotoğrafı
* Şirket ise şirketin yetki belgesi aslı, şirket yetkilisinin/yetkililerinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotopisi, şirket kaşesi, varsa vekilin; düzenleme şeklindeki vekaletnamesi aslı, vekile ait Nüfus Cüzdanı aslı ve son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet renkli vesikalık fotoğrafı
  •  Bunlara ek olarak;
* Tapu Senedi aslı veya fotokopisi,
* Belediye'den emlak vergi borcu olmadığına dair yazı
* Belediye'den rayiç bedel yazısı
* Taşınmaz Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı'na konuysa Deprem Sigorta Poliçesi (DASK)
* Banka Şubesi'nden alınacak ipotek evrakları (2 nüsha resmi senet, 1 nüsha kloz, 1 nüsha ıslak imzalı talepname, Banka ve FU Yetki Belgesi fotokopisi, Banka ve FU Vekaletname fotokopisi, avukatın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi)

 

BAŞVURU VE İŞLEM AŞAMALARI

 

İşlem için gerekli evraklar tamamlandıktan sonra Taşınmazın Sahibi taşınmazın bağlı bulunduğu Tapu Müdürlüğü'ne giderek evraklarını teslim eder ve başvurusunu yapar. Uygulamada başvuruların sabah 08:30 – 12:00 (Kış saati uygulaması) saatleri arasında, sabah 09:00 – 12:30  (Yaz saati uygulaması) saatleri arasında yapılması gerekmektedir.

 

*  Coğrafi bölgelere göre tapu müdürlüklerinde uygulama saatleri konusunda değişiklikler olabilir.

 

İşlemin başvurusunu sadece taşınmazın sahibi veya vekili yapabilir.

 

Başvuru yapıldıktan sonra Tapu Memuru tarafından işlemin hazırlığı yapılır. Tapu Müdürlüğü'nün yoğunluğuna göre işlem süreleri değişiklik gösterebilmektedir. Tapu Dairesi, işlemin hazırlanmasının ardından başvuru sahibinin telefonuna harç ve randevu saatini içeren bir SMS gönderir. Gönderilen SMS içerisinde harç makbuz numarası ve tapu randevu saati bilgisi bulunmaktadır. Harç makbuz numarası ile Ziraat Bankası ATM veya şubesinden ya da Halk Bankası Şubeleri'nden harçlar yatırılabilir.

 

  • İstanbul ilinde yapılacak işlemlerde; müşteri 0 850 277 23 00 nolu telefondan FU Çağrı Merkezi'ni arayarak randevu saatini bildirir ve avukat ve diğer uzman personel yönlendirilmesini talep eder.

 

  • Diğer illerde yapılacak işlemlerde; ilgili işlemi gönderen şubeye, işlem için yönlendirilen avukatımızın iletişim bilgileri de iletilmektedir. Şubeden avukatımızın ve diğer uzman personelimizin telefonunun temin edilerek, avukatımızla ve diğer uzman personelimizle irtibata geçilmesi ve randevu bilgisinin avukatımıza ve diğer uzman personelimize önceden  bildirilmesi gerekmektedir.

 

Satış ve ipotek işlemlerinde satıcı, alıcı (İpotek veren) ve avukatın Tapu Müdürlüğü'nde hazır bulunmaları gerekmektedir. Satıcı veya alıcı (vekili varsa vekili), satıcı şirket ise şirket yetkilisi Tapu Müdürlüğü'nde hazır bulunmalıdır. Kredi Müşterisi'nin ipotek verenden farklı bir kişi olduğu durumlarda kredi müşterisinin Tapu Müdürlüğü'ne gelmesine gerek bulunmamaktadır.


Kararlaştırılan randevu saatinde avukatımız ve diğer uzman personelimiz, evrakları (kullanılan Vekâletname/Yetki Belgesi/resmi senet metin içeriklerini ve diğer hukuki konuları) ve Tapu Kütüğü'nü kontrol eder. Kontrol sonucu herhangi bir sorun tespit edilmezse Resmi Senetlere imzalar atılır.

 

İmzaların atılmasının ardından Yeni Malik'e durumunu gösterir Yeni Tapu Senedi, Banka Vekili'ne ise İpotek Belgesi ve Resmi Senet Sureti teslim edilir.

 

ÖDENMESİ GEREKEN HARÇLAR

 

Beş adet harç tahakkuk eder. Bu harçların üç adedi alıcı iki adedi de satıcı adına çıkar.

 

Bunlar; değişkenlik göstermekle beraber 218,13 TL döner sermaye harcı (bir taşınmazın üzerindeki her bir taşınmaz için 25 TL ilave olunur), ve suret harcıdır. Suret harcı sayfa sayısına göre alınmakta olup, sayfa başına 7.60 TL’dir. 

 

Satıcı adına ise satış bedelinin binde dördü oranında tapu harcı ve 218,13 TL döner sermaye harcı çıkar.

 

 

Yardım Merkezi