IK Uygulamalarımız

FU, alanında en büyük ve işlem sayısı itibarıyla lider firma olmanın bilinciyle, sektördeki gelişmeleri takip etmekte, kendini yenilemektedir. Başarısının devamlılığını sağlamak için de insan kaynakları politikasına büyük önem vermektedir. Bu anlamda; insan kaynağı, sistem ve süreçlerini sürekli gözden geçirmekte ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılmaktadır.

 

Sektörün özel ihtiyaçlarına yönelik verdiği eğitimlerle çalışanlarının bilgi ve becerilerini geliştirerek dinamik bir çalışma ortamı oluşturmaktır. Şirketi geleceğe taşıyacak, kurum değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki uzman kadrolarla çalışmayı prensip olarak benimsemiştir.

 

İşe Alım

  • Şirketimizin başarısının ardındaki en önemli kaynak çalışanlardır. Doğru işe doğru kişileri yerleştirmek ana hedefimizdir.

Eğitim

  • Çalışanlarımızın bireysel ve profesyonel gelişimleri için her türlü fırsatı yaratırız.

Performans

  • Çalışanlarımızın başarılarını eşit fırsatlar tanıyarak objektif ve doğru ölçmek için “Performans Sistemi”mizi kurduk ve geliştiriyoruz.

Kariyer Gelişimi

  • Uzun dönemli stratejilerimize ve hedeflerimize ulaşabilmek için çalışanlarımızı geliştirebileceğimiz dinamik süreçler kurgularız. Bu süreçler içinde çalışanlarımızın kariyer gelişimleri de önemli bir yer tutar.

Yardım Merkezi