FU Gayrimenkul olarak sunduğumuz hizmetler

Türkiye'nin 81 ilini kapsayan bir ağda 462 hukuk bürosu ve alanında uzman 700'den fazla etkin avukat ve diğer uzmanları ile hizmet sunan FU, mesafeleri sizin için aşıyor, Türkiye'nin her yerinde sizin için çözümler yaratıyor.

 

Avukatlarımız ve diğer uzmanlarımız aracılığıyla verdiğimiz hizmetler:

 
  • İpotek işleminin gerçekleştirilmesi
İpotek, doğmuş veya doğacak borç için bir taşınmazın teminat olarak gösterilmesi durumudur. Banka veya kurumlar tarafından verilen krediler için ipotek tesis edilebildiği gibi, satıcının parasının tamamını alamadığı durumlarda, alınan borç için teminat istenildiğinde veya ticari faaliyetlerde teminat olarak göstermek için taşınmaz ipotek edilebilir. FU, bu süreci, uzman kadrosu ve avukatları ile Türkiye genelinde gerçekleştirmektedir.

 

  • Gayrimenkullerin hukuki durumunun araştırılması
Bir başka deyişle takyidat araştırmasıdır. Kelime anlamı sınırlama-kısıtlama olan takyidat, günümüzde daha çok tapu işlemlerinde kullanılan bir terimdir. İlgili gayrimenkul tapu kaydı üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunup bulunmadığını, malikin tasarruf yetkisini ve taşınmazın değerini etkileyebilecek hususları ifade eder. Alıcının talep ettiği gayrimenkul araştırmasının amacı satın alınacak gayrimenkulün (konut, işyeri, arsa, tarla vb.)  bir başkasının hak sahibi olup olmadığını öğrenmektir.
 
  • Resmi senet taslağının düzenlenmesi
İpotek işlemlerinizin öncesinde tapuya sunulmak üzere hazırlanan resmi senet, gayrimenkul mülkiyetinin ve mülkiyetten başka ayni hakların kurulması ve devri için, yapılacak işlemin özelliğini içeren senet türüdür. Resmi senetler tapu müdürlükleri tarafından düzenlenir. FU, kurumlar adına her işlem öncesinde tapu müdürlüklerine sunulmak üzere resmi senet taslağını hazırlamaktadır.  
 
  • Satış, ipotek fekki, kira şerhi gibi diğer tapu işlemlerinin yapılması
Satış, mevcut ipoteğin kaldırılması (fek), kira şerhi gibi tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilecek işlemleriniz için yaygın hizmet ağı sağlıyoruz. FU, bu süreci, Türkiye genelindeki avukatlarıyla yürütmektedir.
 
  • Ticari işletme rehni tescili
İşletmelerin, hakların, menkul malların rehin işlemlerinin yapılmasında FU, uzman  kadrosu ve avukatları ile hizmet sunmaktadır.
  • Gemi ve uçak ipoteği işlemlerinin yapılması
Gemi ve uçak ipotekleri için hızlı ve güvenli ipotek hizmeti sağlıyoruz.
 
  • Gayrimenkul portföylerinin tapu süreçlerinin yönetimi
Banka ya da kurumların gayrimenkul portföylerinin satışında danışmanlık hizmeti sağlıyor, satış sürecinin tapularda etkin ve verimli bir şekilde ilerlemesi için sektördeki birikimimizi hizmetinize sunuyoruz.
  • Taşınır rehni işlemleri
Rehin sözleşmesinin tescil işlemlerinin yapılması, 
Rehin sözleşmesi değişikliklerinin tamamlanması,
Rehin hakkının devrinin tescil işlemlerinin tamamlanması,
Boşalan dereceye geçme hakkının tescili işlemlerinin tamamlanması,
Rehin siciline tescil edilen hususların sorgulanması,
Rehin konusu varlığın mevcut durumunun kontrol edilmesi,
Rehin konusu varlığın satın alınması ve satılması durumlarının sicile bildirim işlemlerinin yapılması,
Terkin işlemlerinin yerine getirilmesi. 
  • Finansal Kiralama Sözleşmelerinin imzalanması işlemleri

Finansal Kiralama Sözleşmelerinin İmzalanması: Finansal Kiralama kurumlarının tarafı bulunduğu Finansal Kiralama Sözleşmeleri ve eklerinin kuruma vekâleten imzalanması ve finansal kiracının/müşterinin kimlik doğrulamasının yapılarak aynı sözleşmenin finansal kiracı/müşteri tarafından imzalanmasının sağlanması.

 

Finansal Kiralama Sözleşmelerinin İmzalanmasının Sağlanması: Finansal Kiralama kurumunun tarafı bulunduğu finansal kiralama sözleşmeleri ve eklerinin kuruma vekâleten imzalanmadan yalnızca finansal kiracının/müşterinin kimlik doğrulamasının yapılarak finansal kiralama sözleşmesi ve eklerinin finansal kiracı/müşteri tarafından imzalanmasının sağlanması.

 

 

 

Yardım Merkezi