FU, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan aldığı Teşekkür Belgesi ile basında yerini aldı

31.01.2017
"FU Kadın İstihdamını Destekliyor" başlığı ile yayınlanan haberlerde  T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen; çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, iş yaşamının tüm kesimlerinde bilinç ve duyarlılığın artırılması amacıyla her yıl düzenli olarak verilen Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülleri Töreni’nde aldığımız Teşekkür Belgesi’nden de bahsedildi.
FU'ya ‘Teşekkür Belgesi’ni, uzmanlık gerektiren iş ve işlemlerinde kadın istihdamında yüzde 57, karar alma mekanizmasında ise yüzde 46'lık kadın yönetici oranı getirdi. Bu rakamlarla Türkiye ortalamasının üzerinde olan FU Gayrimenkul; işe alım süreçlerinde yaş, bedensel engeller, etnik köken, cinsiyet, ırk, renk, din, medeni hal, cinsel tercih ya da algılanan farklar ayrımı yapmadığını bir kez daha kanıtlamış oldu.
Haberlerde Genel Müdürümüz Ertuğrul Bul'un şu sözleri de yer aldı: “Günümüzde kadınlar iş hayatına giderek artan oranda katılmakta ancak yönetim kadrolarında yeterince yer alamamaktadırlar. Bu duruma yol açan pek çok neden olmakla birlikte, yapılan araştırmalarda kadınların ötesine geçemedikleri bir ‘cam tavan’ın altında çalışmak zorunda kaldıkları belirtilmektedir. Cam tavan, kadınlar ile üst yönetim arasında yer alan, kadınların iş hayatındaki başarı ve liyakatlarına bakılmaksızın ilerlemelerini engelleyen, açıkça görülmeyen, aynı zamanda aşılamayan engelleri nitelemektedir. FU, uyguladığı insan kaynakları politikalarıyla cam tavanları kaldırmıştır. Kadın öğrencileri esnek staj saatleri ile destekleme, istihdam arayışında evli-bekâr, çocuklu-hamile-çocuksuz gibi farkları değerlendirmeme gibi uygulamalarıyla kadınlar için fırsat eşitliğini her iş pozisyonunda sağlamaktadır. Bu konudaki tüm emekleri için, kendisi de çocuğunu beklerken yetkinlikleri sayesinde şirketimize davet edilen İnsan Kaynakları Yöneticimiz Demet Tansuğ Akkuzu’ya da bir kez daha teşekkür ederiz.”
 
 

 

 

 

 

Yardım Merkezi