Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili değişiklik

13.05.2014
18.05.2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yayım tarihini müteakiben 3 ay içerisinde yürürlüğe giren 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ve 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmış ve Zorunlu Deprem Sigortası yeniden düzenlenmiştir.
 
2014/2 Sayılı Genelge ektedir.
 
Zorunlu Deprem Sigortası 2014/2 Sayılı Genelge

Yardım Merkezi