Yetenek dediğin marifettir, o da iltifata tabidir.

03.04.2014

Sözlük anlamı ile,bir şeyi anlama ya da yapabilme niteliği, kabiliyet, istidat; dışardan gelen etkiyi alabilme gücüdür YETENEK. Yani; belli bir eğitimden yararlanma ve öğrenmeyi; doğumla birlikte getirilen gizli gücün eğitim, aile ve çevre etkisi ile geliştirilmiş kısmını ifade eder.

YETKİNLİK ise, bir organizasyon içindeki pozisyon ya da rol için ihtiyaç duyulan ve yüksek performansa sahip kişileri ayırt eden bilgi, beceri ve tutumların davranışa dönüşmüş halidir.

Her şirketin yaptığı iş, aldığı risk, taşıdığı misyon, ulaşmak istediği vizyon ve yönetilen büyüklük farklı farklıdır bu yüzden de her şirketin yetkinlik skalası değişiklik gösterir. Bizimde şirketimizde her bir çalışanın taşıması gereken yetkinlikler belirlidir.

Yeni mezunlarla yaptığımız görüşmelerde; kendilerini tanıyarak, kendi güçlü oldukları, gelişmekte oldukları ve gelişmesi gerekli alanlarını bilerek görevleri seçmelerini, bunu uygun ifadeler ile anlatmalarını beklemekteyiz. Kararlı, ne istediğini bilen ve bununla ilgili hazırlığını yapmış olan adaylar her zaman ön plana çıkmaktadırlar.

 

Şirketimizde “doğru işe, doğru insan” politikasıyla hareket ederek, adaylarımızın seçimlerinde yeteneklerini, yetkinliklerini, istekliliklerini ve bu konular ile ilgili çabalarını gözlemlemeye çalışıyoruz.

 

Adayın belli bir yaşa kadar geliştirdiği becerilere bakarak o kimsenin daha sonra göreceği eğitimden ne düzeyde yararlanabileceği anlayıp,yetenek kısmını gözlemleyebiliyoruz.

 

Her şirketin yaptığı iş, aldığı risk, taşıdığı misyon, ulaşmak istediği vizyon ve yönetilen büyüklük farklı farklıdır bu yüzden de her şirketin yetkinlik skalası değişiklik gösterir. Bizimde şirketimizde her bir çalışanın taşıması gereken yetkinlikler belirlidir.

 

Mülakatlarda adaylarımızdaki beklentimiz olan temel yetkinlikleri sorgular, davranış olarak gözlemlemeye çalışırız.Davranış olarak gözlemleyemediğimiz ve şirketimizin kullanmayacağı bilgi, beceri ve tutumların bizler açısından da değerlendirilmesine gerek bulunmaz.


Yetkinlikleri; eleman seçimi, performans yönetimi, kariyer yönetimi ve eğitimlerde kullanırız. Kişilerin yetenekleri kalıtımın izin verdiği ölçüde geliştirilebilir. Yetkinlik ise ilgili yetenek/yeteneklere ve organizasyonun atmosferine bağlı olarak ortaya konabilir. Yüksek performans, ilgili yetkinlikler uygun zaman ve uygun organizasyon atmosferinde elde edilebilir.

 

Bu bilgilerden hareketle, “yetenek-yetkinlik–performans” üçlüsünde yeteneğin kaynak; yetkinliğin süreç; performansın ise sonuç olduğunu söyleyebiliriz.

 

Demet TANSUĞ AKKUZU

 

Yardım Merkezi