"Yabancı Gerçek Kişilerin Tarım Arazisi Edinimi" uygulaması

30.01.2015

Tarım arazisi niteliğinde bulunan taşınmazların yabancı gerçek kişi tarafından edinim taleplerine dair düzenleme "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı" tarafından duyuruldu. İlgili duyuruyu sayfanın en altından bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

 

YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TARIM ARAZİSİ EDİNİMLERİNDE UYGULAMA NASIL OLACAK?

Yabancı gerçek kişinin edinmek istediği taşınmaz, tarım arazisinde ise uygulamada Tapu Müdürlüğü, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı" ilgili birimi ile yazışma yapıp uygunluk görüşü alabilir ise yabancı gerçek kişinin talebini karşılamakta aksi halde reddetmektedir. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Hakkında Kanun ile, il ve ilçe bazında “yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri” belirlenmiş ve kanunun ekine konulmuştur.

 

Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü, bölünemeyecek ve ifraz edilemeyecek büyüklükleri gösterir bir kavram olarak açıklanabilir. Kanun değişikliği ile; tapu müdürlükleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yazışmaya devam edeceklerdir. Ayrıca daha önceden aynı ilçe sınırları içinde tarımsal nitelikli taşınmazı olan bir yabancı gerçek kişi, belirlenen bu yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne ulaşmak için tarımsal nitelikli bir taşınmaz edinmek isterse, tapu müdürlükleri edinilmek istenen taşınmazın yüzölçümüne bakmaksızın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra teşkilatı ile yazışma yaparak yabancı gerçek kişinin edinim talebini ya karşılayacak ya da reddedecektir.

 

Kanun ekinde belirlenmiş il ve ilçelerde daha önceden taşınmaz edinmemiş yabancıların tarım arazisi edinimi taleplerinde ise bu durumda o il veya ilçe için belirlenen yeterli gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne bakılarak, yabancı gerçek kişinin edinmeyi talep ettiği taşınmazın yüzölçümü, bu büyüklüğün altında ise tapu müdürlüğü yabancı gerçek kişinin taşınmaz edinim talebini reddedecektir.

 
Yabancı Gerçek Kişilerin Tarım Arazisi Edinimleri

Yardım Merkezi