Yabancı gerçek kişilerin gayrimenkul ediniminde “askeri bölge” belirtmesine dair düzenleme

30.01.2015

Yabancı gerçek kişilerin gayrimenkul ediniminde “askeri bölge” belirtmesine dair düzenleme "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı" tarafından yayınlanan genelge ile duyuruldu. Genelgeyi sayfanın en altından bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

 

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz edinimlerinde 18.05.2012 tarih ve 6302 sayılı kanunla değişik 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 35. maddesi doğrultusunda düzenlenen ilgi (a) ve ilgi (b) genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde 2565 sayılı Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nda belirtilen alanlarda kalıp kalmadığı, ilgili komutanlıktan sorularak verilecek cevaba göre işlemlere yön verilmekte idi.

 

2565 sayılı Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun Uygulama Yönetmeliği'nde 30.09.2014 tarihinde yapılan değişiklik sonrası değişiklik tarihinden itibaren geçerli olmak üzere özel güvenlik bölgelerindeki taşınmaz edinimi "Özel güvenlik bölgelerinde bulunan taşınmazlar yabancı ülkelerde kendi kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri dışındaki yabancı tüzel kişilere satılamaz, devredilemez ve kiralanamaz. Bu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere satılması, devredilmesi ve kiralanması taşınmazın bulunduğu yerdeki valiliğin iznine tabidir. Valilik iznine tabi hususlar, 2644 sayılı Tapu Kanununun 36. maddesinin uygulanmasına ilişkin yönetmelik gereğince oluşturulan komisyon tarafından taşınmaz edinimi ya da kiralamanın ülke güvenliğine uygunluğu değerlendirilerek karara bağlanır." şeklinde yeniden düzenlendi.

 

YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN "ASKERİ BÖLGE" BELİRTMESİ OLAN GAYRİMENKULLERİ EDİNİMİNDE YENİ UYGULAMA NASIL OLACAK?

Yabancı bir gerçek kişinin edinmek istediği taşınmaz üzerinde “askeri bölge” belirtmesi var ise; yabancı gerçek kişinin taşınmaz edinimi istemi, ilgili tapu müdürlüğü tarafından reddedilir. Taşınmazın kayıtlı olduğu tapu kütüğünde askeri bölgeye ilişkin herhangi bir belirtme yok ise; tapu müdürlüğü askeri makamla yazışma yaparak taşınmaz edinimi işlemini yazışma cevabına göre ya reddeder ya da karşılar. Ekli duyuru ile; bahsi geçen yazışma yapıldıktan sonra askeri makamdan gelen cevap "taşınmazın özel güvenlik bölgesi içerisinde bulunduğu" yönünde olur ise bu durumda ilgili valilik ile yazışma yapılarak, valiliğin cevabı doğrultusunda yabancı kişinin talebinin karşılanmasına ya da reddine yönelik işlem yapılması gerektiği belirtilmektedir.
 
 
Yabancı gerçek kişilerin gayrimenkul ediniminde “askeri bölge” belirtmesine dair düzenleme

Yardım Merkezi