Taşınmaz İpotek Ediyorum - Ticari İşlemler -

27.03.2014
TİCARİ İŞLEMLER İÇİN TAŞINMAZ İPOTEK EDİYORUM SAYFASINI SEÇTİNİZ.
 
Eğer banka ya da bir finans kurumundan kullanılan kredi için gayrimenkul ipotek edeceksiniz aşağıdaki bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz işlemlerinizi doğru ve hızlı yürümesi açısından önemlidir.
 

TAPU İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

* Taşınmazın sahibinin (İpotek verenin) nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
* Taşınmazı sahibinin son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraf
* Taşınmazın sahibi vekaletname kullanıyor ise vekilin; düzenleme şeklindeki vekaletnamesi aslı, nüfus cüzdanı aslı, son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet renkli vesikalık fotoğraf
* İpotek veren Şirket ise şirketin yetki belgesi aslı, şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı aslı ve fotopisi, şirket kaşesi, imza sirküleri, varsa vekilin; düzenleme şeklindeki vekaletnamesi aslı, nüfus cüzdanı aslı, son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraf
*Taşınmaz kat mülkiyeti veya kat irtifakına konuysa deprem sigorta poliçesi (DASK)
* Banka şubesinden alınacak ipotek evrakları (2 nüsha resmi senet, 1 nüsha kloz, 1 nüsha ıslak imzalı talepname, banka ve FU yetki belgesi fotokopisi, banka ve FU vekaletname fotokopisi, avukatın ve diğer uzman personelin nüfus cüzdanı fotokopisi)
 

BAŞVURU VE İŞLEM AŞAMALARI

 

İşlem için gerekli evraklar tamamlandıktan sonra taşınmazın sahibi taşınmazın bağlı bulunduğu tapu müdürlüğüne giderek evraklarını teslim eder ve başvurusunu yapar. Uygulamada başvuruların sabah 08:30 – 12:00 (Kış saati uygulaması) saatleri arasında, sabah 09:00 – 12:30  (Yaz saati uygulaması) saatleri arasında yapılması gerekmektedir.

 

*  Coğrafi bölgelere göre tapu müdürlüklerinde uygulama saatleri konusunda değişiklikler olabilir.

 

İşlemin başvurusunu sadece taşınmazın sahibi veya vekili, şirket ise yetkilisi veya vekili yapabilir.

 

İşlemin başvurusu yapıldıktan sonra tapu memuru tarafından işlemin hazırlığı yapılır. İşlem hazırlandıktan sonra başvuru yapan kişinin cep telefonuna yatırılması gereken harç ve randevu saati ile ilgili SMS gönderilir.

 

  • İstanbul ilinde yapılacak işlemlerde; müşteri 0 212 232 23 00 nolu telefondan Fu merkezi arayarak randevu saatini bildirir ve avukat yönlendirilmesini talep eder.

 

  • Diğer illerde yapılacak işlemlerde; ilgili işlemi gönderen şubeye, işlem için yönlendirilen avukatımızın iletişim bilgileri de iletilmektedir. Şubeden avukatımızın ve diğer uzman personelimizin telefonunun temin edilerek avukatımızla ve diğer uzman personelimizle irtibata geçilmesi ve randevu bilgisinin önceden  bildirilmesi gerekmektedir.

 

İpotek işlemlerinde Taşınmazın sahibi (veya vekili) ve avukatın/diğer uzman personelin tapu müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Taşınmaz sahibinin varsa vekili, şirket ise yetkilileri tapuda hazır bulunmalıdır. Kredi müşterisinin ipotek verenden farklı bir kişi olduğu durumlarda kredi müşterisinin tapuya gelmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Kararlaştırılan randevu saatinde avukat ve diğer uzman personel evrakları (Kullanılan vekâletname / yetki belgesi / resmi senet metin içeriklerini ve diğer hukuki konuları) ve tapu kütüğünü kontrol eder. Kontrol sonucu herhangi bir sorun tespit edilmezse resmi senetlere imzalar atılır.

 

Kararlaştırılan randevu saatinde avukat ve diğer uzman personel evrakları (Kullanılan vekâletname/yetki belgesi/ resmi senet metin içeriklerini ve diğer hukuki konuları) ve tapu kütüğünü kontrol eder. Kontrol sonucu herhangi bir sorun tespit edilmezse resmi senetlere tüm taraflarca imzalar atılır.

 

İmzaların atılmasının ardından yeni malike durumunu gösterir yeni tapu senedi, banka vekili avukata ve diğer uzman personeli ise ipotek belgesi ve resmi senet asılları teslim edilir.

 

ÖDENMESİ GEREKEN HARÇLAR

 

İki adet harç tahakkuk eder. Bunlar; değişkenlik göstermekle beraber 218,13 TL döner sermaye harcı(bir taşınmazın üzerindeki her bir taşınmaz için 25 TL ilave olunur), ve suret harcıdır. Suret harcı sayfa sayısına göre alınmakta olup, sayfa başına 7.60 TL’dir. Harçlar taşınmaz sahibi tarafından ödenir.

 

 

Yardım Merkezi