Kat mülkiyeti nedir?

16.04.2014

Kat Mülkiyeti, inşası tamamlanan bir yapının bağımsız bölümleri üzerinde kurulan arsa payına bağlı bir mülkiyet hakkıdır.

Kat Mülkiyeti kurulabilmesi için arsa maliki veya paydaşlarından birinin talebi gereklidir. Bu talep mimari proje, yönetim planı ve yapı kullanma izin belgesinin (iskan ruhsatı) ibrazı ile birlikte yapılır.

Ana gayrimenkul üzerinde kat irtifakı kurulmadan tamamlanan bir yapının bağımsız bölümleri üzerinde yapının inşası tamamlandığında doğrudan kat mülkiyeti kurulur. Kat Mülkiyeti kurulabilmesi için arsa maliki veya paydaşlarından birinin istemi gerekir. Bu istem mimari proje, yönetim planı ve yapı kullanma izin belgesinin (iskan ruhsatı) ibrazı ile birlikte yapılır.

 

Kat irtifakı kurulmuş bir yapının inşası tamamlandığında, bu yapının yapı kullanma izin belgesi (iskan) alınmak üzere belediye nezdinde yapılan başvuru, belediyeyi, yapı kullanma izin belgesi bir örneğini Tapu Müdürlüğü’ne göndermesi için harekete geçirir. Tapu bu yazıyla, yapı üzerindeki her bir bağımsız bölümü 60 gün içinde kat mülkiyeti kütüğüne re’sen tescil eder. (KMK.14/3) Belediye değişiklikleri taşınmazın paftasına da işler.

 

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için SAĞLAM TAPU BLOG'u ziyaret edin.

 
 

Yardım Merkezi