Kat irtifakı nedir?

16.04.2014

Herhangi bir arsa üzerinde bina yapımına başlamak için bir proje çizilmek zorundadır. Bu projede tüm daireler, otopark, sığınak, gibi ortak yer ve eklentileri, metrekareleri, daire numarası, kat, blok gibi detayları, belirtilir. Bu proje çerçevesinde yapılmakta yahut yapılacak olan bu yapının bağımsız bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa paylarına bağlı olarak kurulan irtifak hakkına Kat İrtifakı denir.  Kat irtifakının kurulması için projenin yanında yönetim planının ibrazı istenir. (KMK.14/1)

Kat irtifakının kurulması için projenin yanında yönetim planının ibrazı istenir.

Kat irtifakı tapu siciline tescil sureti ile tesis edilir. Kat irtifaklı bağımsız bölüm üzerinde her türlü tasarrufta bulunulabilir. Kat irtifakı tapusunda hangi dairenin nerede olduğu, numarası, kime ait olduğu açıkça belirtilir.

 

Kat irtifakı, müteahhide “yapının projedeki gibi inşasını tamamlayarak teslim etmek borcu” yükler denebilir.

 

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için SAĞLAM TAPU BLOG'u ziyaret edin.

 
 

Yardım Merkezi