Kadınlar için cam tavanları kaldırdık

26.03.2014

Kadın istihdamı kadar önemli olan bir başka nokta da kadın çalışanların yönetimdeki temsilidir. Bu karşılaştırma yapıldığında, neredeyse hiçbir sektörde kadın çalışan oranı ile kadın yönetici oranı arasında doğrusal bir ilişki kurabilmek mümkün değildir.

 

Günümüzde kadınlar iş hayatına giderek artan oranda katılmakta ancak yönetim kadrolarında yeterince yer alamamaktadırlar. Bu duruma yol açan pek çok neden olmakla birlikte, yapılan araştırmalarda kadınların ötesine geçemedikleri bir "cam tavan" ın altında çalışmak zorunda kaldıkları belirtilmektedir. Cam tavan, kadınlar ile üst yönetim arasında yer alan, kadınların iş hayatındaki başarı ve liyakatlarına bakılmaksızın ilerlemelerini engelleyen, açıkça görülmeyen, aynı zamanda aşılamayan engelleri nitelendirmektedir. FU, uyguladığı insan kaynakları politikalarıyla cam tavanları kaldırıyor.

Sektörünün kurucusu FU, uzmanlık gerektiren iş ve işlemlerinde kadın istihdamının önemini görmüş, %60'a yakın kadın çalışan oranının yanısıra karar alma mekanizmalarındaki %46'lık kadın yönetici oranıyla da Türkiye ortalamasının üzerine çıkmıştır.

 

İşe alım süreçlerinde yaş, bedensel engeller, etnik köken, cinsiyet, ırk, renk, din, medeni hal, cinsel tercih ya da algılanan farklar ayrımı yapmadan, liyakat ve uzmanlık esasına göre istihdam hedefleyen FU Gayrimenkul'ün bugün ulaştığı başarının ardında kadın çalışanlarının üstün başarısı kadar, kadın istihdamına açık bir organizasyonel yapının tanımlanmış olmasının da önemli bir payı olduğu açıktır.

 

Yardım Merkezi