İpotek tek bir taşınmaz üzerine mi tesis edilir? Birden fazla taşınmaza ipotek tesisi mümkün müdür?

17.06.2014

İpotek tesisi tek bir bağımsız üzerine tesis edilebileceği gibi birden fazla veya belirli bir hisseye de tesis edilebilir. Elbirliği mülkiyetine tâbi taşınmaz, ancak bütün olarak ve maliklerin tamamı adına rehnolunabilir.(M.K. 857)

 

MK. Madde 855’e göre birden çok taşınmazın aynı borç için rehnedilmesi, taşınmazların aynı malike veya borçtan müteselsilen sorumlu olan maliklere ait olmalarına bağlıdır.

 

Aynı alacak için birden çok taşınmazın rehnedildiği diğer hâllerde, her taşınmazın alacağın ne miktarı için güvence oluşturduğu rehin kurulurken belirtilir.

 

Aksine bir anlaşma bulunmadıkça, "Tapu idaresi, re'sen güvenceyi taşınmazların her birine değeri oranında dağıtır" denilmektedir.

 

Sonuç olarak aynı kişi veya farklı kişiler adına kayıtlı bulunan gayrimenkuller şartların sağlanması halinde, sayı sınırlaması bulunmaksızın ipotek verilebilir.

 

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için SAĞLAM TAPU BLOG'u ziyaret edin.

 
 

Yardım Merkezi