İpotek işlemini avukat aracılığıyla gerçekleştirmek neden önemli?

03.04.2014

Günümüz ekonomik yaşantısında gerçek kişilerin olsun ticari kuruluşları olsun faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için finansman desteği almaları neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir. Tüketiciler ve ticaretle uğraşanlar ihtiyaçları için banka ve finans kuruluşlarından ödünç para almakta, karşılığında sahibi oldukları gayrimenkulleri teminat göstermektedirler. Gayrimenkulünü teminat olarak gösteren borçlu daha yüksek miktarda borç alabilmekte, ödünç para veren banka veya finans kurumu ise alacağını teminat altına almaktadır.

 

Bu aşamada gerek ödünç para alan gerekse banka veya finans kuruluşları için gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edilmesi; hukuki bilgi, tecrübe ve özen gerektiren bir süreçtir. Yasal olarak ipotek tesis işlemi için avukat olmak zorunluluğu olmamakla birlikte, işin önemi gereğince banka ve finans kuruluşları ipotek tesis işlemlerini, aşağıda kısaca değineceğimiz sebeplerle, avukatlar aracılığı ile yaptırmaktadırlar.

İşlemde avukatın mevcudiyeti tüm aşamalarda ikinci bir denetim ve düzeltme imkânı sağlamaktadır. Bir diğer avantajlı nokta ise; iş sahibi bakımından zaman ve iş gücü tasarrufudur.

Gayrimenkuller üzerinde şerhler, beyanlar, mahkeme kararları gibi değişik niteliklerde hukuki takyidatlar bulunabilmektedir. Mevcut bu takyidatların hangilerinin gayrimenkulün devrine engel teşkil ettiği, değerini düşüren nitelikte olduğunu bilmek mevzuata hâkim olmayı gerektirmektedir. Bu tür durumlarda avukatların hukuki bilgileri ve tecrübeleri ön plana çıkmaktadır. Bunun yanı sıra gayrimenkulün üzerinde bulunan ancak ipoteğin teminat değerini etkilemeyecek takyidatlar karşısında işleme devam edebilmek zaman tasarrufu sağlanması açısından önemlidir. İşlemde avukatın mevcudiyeti tüm aşamalarda ikinci bir denetim ve düzeltme imkânı sağlamaktadır. Bir diğer avantajlı nokta ise; iş sahibi bakımından zaman ve iş gücü tasarrufudur. İpotek işleminin kendi personeli tarafından yapılması banka ve kurumlara bu sebeplerle yük getirmektedir.

 

Yasa gereği avukatlar kamu görevi ifa etmektedirler. Tapu müdürlükleri huzurunda resmi bir işlem olan ipotek tesis sürecinin avukatlar eliyle yürütülmesi aynı zamanda tapu müdürlükleri açısından da bir avantajdır. Karşılarında hukuki bilgisi olan, temsil ettiği kişi ya da kurumu resmi ve özel her kurum önünde temsil yetkisine sahip olan bir avukatla muhatap olmak şüphesiz ki tapu müdürlüklerinde de bir güven duygusu yaratmaktadır. Uygulamada yaşadığımız tecrübeler, sıkıntı yaşanan işlemlerde avukatların hukuki bilgileri sayesinde çözüm üretebildiklerini göstermiştir. Temsil kabiliyeti ve iş sahibi tarafından işe gösterilen özenin dışarıya yansıması bakımından da avukatların diğer personele üstünlüğü bir gerçektir.


Av. Aydın DAVRAN

 

Yardım Merkezi