İpotek belgesi nedir?

08.05.2014
İpotek belgesi, tapuda tamamlanan işlemin son aşamasında, yevmiye alındıktan sonra çıkartılır. Üzerinde ipoteğin hangi taşınmaz üzerine tesis edildiği, ipoteğin bedeli, ipoteğin derecesi, ipotek faizi, malik ve ipoteğin alacaklısının bilgileri bulunur. İpotek belgesi, ilgili tapu müdür/müdür yardımcısı tarafından imzalanmış ve mühürlü olmalıdır. 
 
İpotek belgesi örneği aşağıdadır
 

 

 

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için SAĞLAM TAPU BLOG'u ziyaret edin.

 
 

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için SAĞLAM TAPU BLOG'u ziyaret edin.

 

Yardım Merkezi