İpotek bedel artırımı nedir?

09.06.2014

İpotekte bedel her zaman tarafların ikisinin de katılımı ile düzenlenecek bir resmi senetle artırılabilir. Daha önceden tesis edilmiş ipoteğe konu taşınmazın bir veya birden çok sayıda olmasının (yani müşterek ipotekli olmasının) bedel artırımına olumlu veya olumsuz bir etkisi olmaz. 

Taşınmaz bir veya birden fazla gayrimenkul üzerinde evvelce tesis edilmiş ipoteğin miktarının arttırılmasına ipotek artırımı denir.

Müşterek ipoteğe dahil taşınmazlardan birisinin üzerinden her hangi bir sebeple ipoteğin terkin edilmiş olmasının da bir önemi yoktur. Sadece bedel artırımı istendiği tarihte ipotekli olan taşınmazlar üzerinde ipotek ilavesi yapılacaktır.

 

İpotek bedel artırımı evvelce tesis edilen ipoteğin sadece bedelinin artırılması olduğundan bankalarca yeni resmi senet düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Bankaların ipoteğin artırılmasına ilişkin talepnamesi yeterli olacaktır.

 

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için SAĞLAM TAPU BLOG'u ziyaret edin.

 
 

Yardım Merkezi