Gayrimenkul ipoteği sektörünün kurucusu ve işlem sayısında lideriyiz

24.03.2014

FU Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş., kurulduğu günden beri düzenli olarak artan iş ve işlem hacmi, her geçen gün büyüyen anlaşmalı banka ve kurum portföyü, pazar liderliği ve güvenilir marka imajı, müşteri odaklı süreçleri ve hizmet kalitesi ile hızla büyüyen gayrimenkul ipoteği sektörünün zirve noktasını temsil ediyor.

Özellikle son on yılda kayda değer biçimde öne çıkan ve yatırımcılar için giderek daha cazip fırsatlar sunar hale gelen Türkiye gayrimenkul sektörü, Avrupa ve ABD gayrimenkul pazarlarında ekonomik kriz ve küresel mali daralmanın etkisinin hissedildiği günlerde dahi gelişimini sürdürdü.
Gayrimenkul sektörü 2000'li yıllardan itibaren düzenli olarak gelişimini sürdürürken, gerçekleştirilen reformlar yatırımcıların gayrimenkul sektörüne girişlerini kolaylaştırmış, ilgili mevzuat yatırım sürecini birkaç basit adıma indirecek şekilde güncellemiştir.
Tapu ve Kadastro Kanunu, (Mortgage) Kanunu ve vergi kanunlarında yapılan düzenlemeler, Türkiye gayrimenkul sektörünün rekabetçi yapısını koruma ve geliştirme amacı taşırken, Türkiye'nin sanayi ve ulaşım açısından yoğun olduğu bölgelerinde artan ticari faaliyet, iş yeri ve konut ihtiyacının da hızla artmasına yol açmış, gelişen koşullar nedeniyle özellikle kredili konut satışlarının artması, kredi kullandıran banka ve kurumlar açısından bir çözüm ortağı bulma fikrine evrilirken yepyeni bir sektörün de doğuşuna FU aracılığıyla yön vermiştir: Gayrimenkul İpotek Sektörü...

2005 yılına kadar banka ve kredi kullandıran finans kuruluşları, kredilerinin teminatını teşkil etmek üzere ipotek işlemlerini kendi personelleri aracılığıyla gerçekleştirirken, FU oluşturduğu yaygın avukat ve diğer uzman ağı ve geliştirdiği iş süreci ile işlem ve personel maliyetini düşüren, aynı zamanda ipotek güvencesi sağlayan bir alternatif olarak sektörü oluşturmuş ve hızla büyümüştür.

 

11 Eylül 2005 tarihinden itibaren faaliyet gösteren FU, teslim aldığı işleri hazırlık sürecinin tamamlanmasından itibaren uzman kadrolarıyla en kısa sürede sonuca ulaştırmaktadır.

Türkiye'de gayrimenkul ipoteği sektörünün kurucusu ve aynı zamanda işlem sayısı bakımından lideri olan FU, gelişen ekonomik rakamlara paralel olarak değişen nüfus faktörleri sayesinde yatırımcılara büyük fırsatlar sunan gayrimenkul sektörünün en büyük ihtiyaçlarından birisi haline gelen; zamanında, hızlı ve yaygın hizmet ihtiyacını karşılaması dolayısıyla hızla büyümüş ve bugün itibarıyla 29 Banka ve 49 Finans ve Finans Dışı kuruma hizmet veren dev bir organizasyona dönüşmüştür.

Başta bankalar ve finans kuruluşları olmak üzere, kişi ve kuruluşlara, devredilebilecek iş ve/veya işlemlerinde yaygın avukat ağı ile güvenli, verimli, hızlı ve yenilikçi hizmetler sunma misyonunu bugüne kadar gerçekleştirdiği 1.5 milyon işlem ile kanıtlayan FU, bundan sonrası için de planlamalarını faaliyette bulunduğu tüm sektörlerde teknolojik alt yapısı, güçlü marka değeri, uzman ve yenilikçi ekibi ile işlem sayısı dikkate alındığında tartışmasız pazar lideri olma vizyonu ile sürdürmektedir.

Yardım Merkezi