FU'da süreç yönetimi ve önemi

03.04.2014

Ürün, hizmet ve fiyatlama rekabetinin hızla önem kazandığı günümüz rekabet ortamında kurum içi süreçlerin yönetimi, izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi en önemli fark yaratan faktörlerden biri olmaktadır. Bu nedenle süreç yönetimi şirketimizin en önem verdiği yönetim alanlarından biridir. 

Süreç yönetimi ile yaşanan belirsizliklerin ortadan kaldırılması ve daha verimli bir çalışma ortamı ve katma değer yaratılması da amaçlanmaktadır.

FU da Süreç Yönetimi Nedir?

FU da süreç yönetimi; süreçlerin tanımlanması, sahiplerinin belirlenmesi, ihtiyaçların belirlenmesi, gerekli ölçümlerle performansının izlenmesi ve iyileştirmelerinin yapılmasını kapsayan faaliyetlerdir. Süreç yönetimi ile yaşanan belirsizliklerin ortadan kaldırılması ve verimsizliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

FU da güçlü bir yönetişim modelini oluşturmak için süreç yönetimi yaklaşımı şöyledir;

  • Fu da süreçler, müşterinin sesini dinleyerek müşteri ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanır ve müşteri memnuniyetinin artırılması hedeflenir.
  • Sürecin sesi dinlenerek verimli ve etkin süreç tasarımı yapılır.
  • Görev dağılımında organizasyonel çatışmaların ortadan kaldırılması ve görevler dağılımı esası doğrultusunda süreçlerin kurgulanması amaçlanır.
  • İpotek ve tapu süreçlerimizde müşterimizin bize işlemine ilişkin talebini iletmesinden kendisine hizmetin sunularak gerekli bilgilendirme ve evrakların teslim edilmesine kadar geçen süreç döngüsü şu şekildedir:

Şöhret Şahin

Yardım Merkezi