Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

06.04.2015

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ekinde bankaların, tüketicilerden, karşılığında ücret alabilecekleri ürün ve hizmetler sınıflandırılarak; 20 kalem halinde sayılmış ve bu ürün ve hizmetlerin ücretlendirilmesinin bir anlamda makul ve haklı olduğu yönetmelik ile belirlenmiştir.

 

Ürün ve hizmet kalemlerine ilişkin özel durumlar da ilgili yönetmeliğin 10. Maddesinde açıklanmıştır. 10. Maddenin 2. Fıkrasında “(2) Taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin, ipotek ve ekspertiz işlemlerinde yalnızca üçüncü kişilere ödenen ücretler alınabilir.” denilerek yönetmelik tarihi itibariyle yapılacak ipotek ve ekspertiz işlemleri için bankaların tüketicilere masraf yansıtmasının tek yolunun, işin üçüncü kişilere yaptırılması olduğu vurgulanmıştır.

 

Sonuç itibariyle Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince; ipotek ve ekspertiz işlemlerine ilişkin ücretler ancak işlemlerin üçüncü kişilere yaptırılması halinde tüketiciye masraf olarak yansıtılabilir.

 
Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Yardım Merkezi