Başkasının borcu için ipotek verilebilir mi?

20.06.2014

Sahip olunan taşınmaz, malikin kendi borcu için ipotek verilebileceği gibi üçüncü kişilerin borçlarının teminatı için de ipotek verilebilir. İstisnai durumlar dışında bunu engelleyici bir hüküm Türk hukukunda mevcut değildir.

 

İstisnai durumlar da ise 3. Kişi lehine ipotek verme yetkisi ya izne bağlanmış ya da tamamen yasaklanmıştır. Örneğin evli çiftlerde eşlerden birinin 3. kişilerin borçlarını teminen ipotek vermesi diğer eşin açık muvaffakatına bağlanmıştır. Ayrıca veli ve vasi vasıtası ile temsil olunan kişiler de mahkeme kararı ile olsa dahi hiçbir suretle üçüncü kişilerin borçları için ipotek veremezler.

 

Borç ödenmediğinde malikin sorumluluğu nedir?
Taşınmaz sahibi sadece ipotek veren ise taşınmazın satılması ile sorumluluğu son bulur. Üçüncü bir kişinin te¬minat vermesi halinde ise üçüncü kişinin sorumluluğu, sadece teminat konusu ile sınırlı olur ve ipoteğin paraya çevrilmesinden sonra elde edilen değerin, borcun tamamını karşılamaması halinde, teminat ve¬renin diğer malvarlığı unsurlarına başvurulamaz; ancak burada, kalan kısım için asıl borçluya başvurulabilir.

 

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için SAĞLAM TAPU BLOG'u ziyaret edin.

 

Yardım Merkezi