Aile Konutu - Mal Rejimleri - Çocuk Malları Hakkında Genelge

12.06.2014

01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun aile konutu şerhi, edinilmiş mallara katılma rejimi ve velayet-çocuk mallarına ilişkin hükümleri, 2014/4 sayılı genelgede açıklanarak tapu sicili uygulamaları yönlendirilmiş olup, günün ihtiyaçları çerçevesinde hızlı biçimde yenilenen mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında tapu siciline ilişkin uygulamalarda yeni düzenlemeler yapılması gereği duyulmuştur.

 

İlgili genelge ektedir.

 

 
Aile Konutu - Mal Rejimleri - Çocuk Malları Hakkında Genelge

Yardım Merkezi