Vekâletnameler tek genelgede toplandı

29.03.2014
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün önceki tarihlerde çıkardığı vekâletnamelerle ilgili genelgeler yeniden düzenlenerek 2010/7 numaralı genelge ile bir araya getirildi. Genelge aşağıdaki konularda yapılan düzenlemeleri içeriyor.
 

 

  • Borçlar kanunu 386. maddesi uyarınca "vekâletnamenin" tanımı
  • Vekâletnamelerde Aranılacak Hususlar
  • Yabancı Ülkelerce Düzenlenen Vekâletnameler
  • Vekâletnamelerde Yetki
  • Avukatların Dava Vekâleti İle İşlem Yaptırmaları
  • Velayet, Vesayet, Tutukluluk Durumunda Verilen Vekâletnameler
  • Vekâletin Sona Erme Nedenleri ve Azil

 

2010/7 numaralı genelge

Yardım Merkezi