Yabancı ülkede yaşayanlar konsolosluktan vekaletname verebilir mi?

14.08.2014

Yabancı ülkelerde noterlik işleri, konsoloslar tarafından görülür (Noterlik Kanunu md. 191-195). Yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen vekaletnamelerin, o yabancı ülkedeki Türk Konsolosluğu ve siyasi memurlarınca onaylanmış olması gerekmektedir. Yani yabancı ülkelerde vekalet çıkarabilmenin iki yolu mevcuttur.

 

Vekalet verecek olan kişi kendini hangi konularda temsil ettirmek istiyorsa o konulara ilişkin Türk konsolosluklarına giderek vekalet çıkarabilir.

 

Yabancı ülkelerde, o ülke kanunlarına göre vekalet verme yetkisinin bulunduğu makama giderek çıkarılan vekaletname yine o ülkenin yetkili kıldığı appostile şerhi vermeye yetkili makamında onaylattırılarak Türkiye’de kullanılabilir.

 

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için SAĞLAM TAPU BLOG'u ziyaret edin.

 

 
 

 

Yardım Merkezi