Misyonumuz, Vizyonumuz

07.04.2014

Misyonumuz

Başta banka ve finans kuruluşları olmak üzere, kişi ve kuruluşlara, devredilebilecek iş ve/veya işlemlerinde yaygın avukat ve avukat olmayan uzman ağımız ile güvenli, verimli, hızlı ve yenilikçi hizmet sunarız.

 Vizyonumuz

Faaliyette bulunduğu tüm sektörlerde teknolojik alt yapısı, güçlü marka değeri, uzman ve yenilikçi ekibi ile tartışmasız pazar lideri olmak

  İş Sürekliliği Politikamız  

FU, BDDK'nın yayınladığı "Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik" uyarınca ve itibarlı, sağlam çözüm ortağı imajımızı korumak için gerekli tüm çalışmaları yapmıştır.

 • Afet ve Acil durumlarda birinci öncelik olarak can güvenliğini sağlamak hedefimizdir.
 • İş sürekliliği kapasitemizi standartlara uygun olarak sürekli iyileştiriyoruz.
 • İtibarlı ve sağlam çözüm ortağı imajımızı koruyarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.
 • Tapu süreç ve işlemlerinde hizmetlerimizin sürekliliğini korumayı hedefliyoruz.
 • Müşteri beklentilerini, kurum politikalarını ve yasal yükümlülükleri dikkate alarak iş sürekliliği planlarımızı hazırlıyoruz. Planlarımızın acil durumlarda çalışmasını garanti altına almak üzere düzenli tatbikatlar gerçekleştiriyoruz.

Kurumsal Yönetim İlkelerimiz

 • FU, bütün iş ve işlemlerinde kurumsal değerlerine ve iş ahlakına uygun davranmayı ana etik ilkesi olarak belirler. Tüm ilişkilerinde şeffaf ve adil olmaya özen gösterir ve hesap verebilirliği sorumluluk olarak kabul eder. Şirket yönetiminde katılımcılık esastır, ekip çalışması teşvik edilir.
 • Çalışanlarımız ve iş ortaklarına şeffaf ve düzenli bilgi akışı sağlanır.
 • Yeni fikirleri her zaman heyecan ve inanç ile yönlendiririz.
 • Hiç bir konu sürüncemede bırakılmaz, sonuç odaklı yaklaşımı benimseriz.
 • Çalışanlarımızın performansını önceden belirlenmiş SMART hedefler ile takip ederiz. (Belirlenmiş, ölçülebilir, kabul edilen, gerçekçi ve zaman dayalı)
 • Ortak hedefe açık ofislerle ulaşacağımıza inanırız.
 • Doğru iş sonuçlarına ulaşmak için birimler arası iş müzakerelerini, beyin fırtınalarını cesaretlendiririz.
 
 

Yardım Merkezi