Taşınmaz Satın Alıyorum - Ticari İşlemler -

27.03.2014
TİCARİ İŞLEMLER İÇİN TAŞINMAZ SATIN ALIYORUM SAYFASINI SEÇTİNİZ.
 
Eğer banka ya da bir finans kurumundan bir taşınmaz satın almak üzere kredi kullanacaksanız aşağıdaki bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz işlemlerinizi doğru ve hızlı yürümesi açısından önemlidir.
 

TAPU İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

  • Taşınmazı SATIN ALAN kişinin;
* Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
* Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki)  adet renkli vesikalık fotoğraf
* Vekaletname kullanılıyor ise vekilin; düzenleme şeklindeki vekaletnamesi aslı, nüfus cüzdanı aslı, son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet renkli vesikalık fotoğraf
* Satın alan Şirket ise şirketin yetki belgesi aslı, şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı aslı ve fotopisi, şirket kaşesi, imza sirküleri, varsa vekilin; düzenleme şeklindeki vekaletnamesi aslı, nüfus cüzdanı aslı, son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraf
  •  Taşınmazı SATAN kişinin;
* Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
* Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraf
* Vekaletname kullanılıyor ise vekilin; düzenleme şeklindeki vekaletnamesi aslı, nüfus cüzdanı aslı, son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet renkli vesikalık fotoğraf
* Şirket ise şirketin yetki belgesi aslı, şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı aslı ve fotopisi, şirket kaşesi, imza sirküleri, varsa vekilin; düzenleme şeklindeki vekaletnamesi aslı, nüfus cüzdanı aslı, son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraf
  •  Bunlara ek olarak;
* Tapu senedi aslı veya fotokopisi
* Belediyeden emlak vergi borcu olmadığına dair yazı
* Belediyeden rayiç bedel yazısı
* Taşınmaz kat mülkiyeti veya kat irtifakına konuysa deprem sigorta poliçesi (DASK)
* Banka şubesinden alınacak ipotek evrakları (2 nüsha resmi senet, 1 nüsha kloz, 1 nüsha ıslak imzalı talepname, banka ve FU yetki belgesi fotokopisi, banka ve FU vekaletname fotokopisi, avukatın ve diğer uzman personelin nüfus cüzdanı fotokopisi)

 

BAŞVURU VE İŞLEM AŞAMALARI

 

İşlem için gerekli evraklar tamamlandıktan sonra taşınmazın sahibi taşınmazın bağlı bulunduğu tapu müdürlüğüne giderek evraklarını teslim eder ve başvurusunu yapar. Uygulamada başvuruların sabah 08:30 – 12:00 (Kış saati uygulaması) saatleri arasında, sabah 09:00 – 12:30  (Yaz saati uygulaması) saatleri arasında yapılması gerekmektedir.

 

*  Coğrafi bölgelere göre tapu müdürlüklerinde uygulama saatleri konusunda değişiklikler olabilir.

 

İşlemin başvurusunu sadece taşınmazın sahibi veya vekili, şirket ise yetkilisi veya vekili yapabilir.

 

İşlemin başvurusu yapıldıktan sonra tapu memuru tarafından işlemin hazırlığı yapılır. Tapu müdürlüğünün Yoğunluğuna göre işlem süreleri değişiklik gösterebilmektedir. Tapu dairesince işlemin hazırlanmasının akabinde başvuru sahibinin telefonuna harç ve randevu saatini bildirir SMS gönderilir. Gönderilen SMS içerisinde harç miktarı yazmamakta olup sadece sorgu numarası bulunmaktadır. Sorgu numarası ile Ziraat Bankası ATM veya şubesinden ya da Halk Bankası şubelerinden harçlar yatırılabilir.

 

  • İstanbul ilinde yapılacak işlemlerde; müşteri, 0 850 277 23 00 nolu telefondan FU Çağrı Merkezi'ni arayarak randevu saatini bildirir ve avukat ve diğer uzman personel yönlendirilmesini talep eder.

 

  • Diğer illerde yapılacak işlemlerde; ilgili işlemi gönderen şubeye, işlem için yönlendirilen avukatımızın ve diğer uzman personelimizin iletişim bilgileri de iletilmektedir. Şubeden avukatımızın telefonunun temin edilerek avukatımızla ve diğer uzman personelle irtibata geçilmesi ve randevu bilgisinin önceden  bildirilmesi gerekmektedir.

 

Satış ve ipotek işlemlerinde satıcı, alıcı (İpotek veren) ve avukatın ve diğer uzman personelin tapu müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Satıcı veya alıcı vekili varsa vekili, satıcı şirket ise yetkilisi tapuda hazır bulunmalıdır. Kredi müşterisinin ipotek verenden farklı bir kişi olduğu durumlarda kredi müşterisinin tapuya gelmesine gerek bulunmamaktadır.


Kararlaştırılan randevu saatinde avukat ve diğer uzman personel evrakları (Kullanılan vekâletname/yetki belgesi/ resmi senet metin içeriklerini ve diğer hukuki konuları) ve tapu kütüğünü kontrol eder. Kontrol sonucu herhangi bir sorun tespit edilmezse resmi senetlere imzalar atılır.

 

İmzaların atılmasının ardından yeni malike durumunu gösterir yeni tapu senedi, banka vekiline ise ipotek belgesi ve resmi senet sureti teslim edilir.

 

ÖDENMESİ GEREKEN HARÇLAR

 

Beş adet harç tahakkuk eder. Bu harçların üç adedi alıcı iki adedi de satıcı adına çıkar.

 

Bunlar; değişkenlik göstermekle beraber 218,13 TL döner sermaye harcı (bir taşınmazın üzerindeki her bir taşınmaz için 25 TL ilave olunur), ve suret harcıdır. Suret harcı sayfa sayısına göre alınmakta olup, sayfa başına 7.60 TL’dir. 

 

Satıcı adına ise satış bedelinin binde dördü oranında tapu harcı ve 218,13 TL döner sermaye harcı çıkar.

 

 

 

Yardım Merkezi