Kentsel dönüşüm ne demektir?

16.04.2014

Kentsel Dönüşüm, kentinin belirlenen noktalarındaki yapılaşmaların belli kriterler bakımından değerlendirilerek yeniden inşası amaçlı teknik, hukuki ve sosyal çalışmalara verilen genel addır.

Fiziksel ve sosyal açıdan yaşam güvenliğini tehlikeye atan, zemin durumuna müsait olmayan, altyapı ve ulaşım eksiklikleri, imar ve/veya mülkiyet problemleri, fiziki – sosyal donatı eksiklikleri olan, arsa bedelleri bakımından daha verimli değerlendirilebilecek alanlarda mülk sahiplerinin talebi yahut hükümet tasarruflarıyla var olan yapılaşmanın dönüştürülmesi amaçlı çalışmalar olarak tanımlanabilir.
Kentsel dönüşümün yasal dayanakları 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5436 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun, 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu ve son olarak ise 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’dur.
 

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için SAĞLAM TAPU BLOG'u ziyaret edin.

 
 

Yardım Merkezi