65 yaşın üstündeyim tapuda işlem yapabilmek için doktor raporu almalı mıyım?

06.05.2014

Tapu sicil müdürünün, talepte bulunanın medeni haklarını kullanması (fiil ehliyeti) hususunda şüpheye düşmesi halinde, konuyla ilgili hükümet tabipliğinden rapor isteyebileceği Tapu Sicil Tüzüğünün 14. maddesinde belirtilmektedir.

Rapor alınması halinde, sadece alındığı gün içinde geçerlidir.
Tapu sicil müdürü sadece tereddüt veya bu yolda ihbar, iddia ve şikâyet halinde hükümet tabipliğine sevk yapacağına göre, söz konusu hallerin varlığının takdir ve tespiti de hükümet tabipliğine ait olacaktır. Aksine bir kuşku, ihbar, şüphe veya belge olmaması halinde, tapu sicil müdürlüklerince işlem sahiplerinden rapor istemeyecektir. Bu konuda mevzuatın belirlediği bir yaş sınırı da bulunmamaktadır. İşlem ilgilisinden rapor istenmesi, yukarıda belirtilen hallerde istisnai bir durum olup, takdiri de tapu sicil müdürüne aittir.
 

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için SAĞLAM TAPU BLOG'u ziyaret edin.

 
 

Yardım Merkezi